Copart Đức mở vị trí thứ hai

Copart Đức rất vui mừng được thông báo rằng họ đã tổ chức thành công phiên đấu giá đầu tiên của họ tại địa điểm mới của họ tại Leipzig vào ngày 26 tháng 4! Leipzig, nằm ở Đông Đức, là vị trí thứ hai của Copart để mở cửa trong cả nước. Copart Đức đang mong muốn phục vụ tốt hơn các thành viên của mình ở Ba Lan và Đông Âu thông qua vị trí này!

Vị trí Leipzig của Copart Đức sẽ bắt đầu với các cuộc đấu giá hàng tháng, trong khi vị trí Hannover sẽ tiếp tục với các cuộc đấu giá hai lần. Copart tự hào thấy sự mở rộng của Đức!

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter.
LinkedIn.

Như thế này:
Giống như đang tải …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *